Logo PROSPER Biuro Rachunkowe

Usługi Informacja Cennik Kontakt

Usługi

Biuro Rachunkowe PROSPER oferuje pełen zakres usług rachunkowych dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Nasze usługi obejmują profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczych. Oferujemy zarówno konsultacje przy zakładaniu przedsiębiorstw, jak i przy dokonywaniu w nich różnorodnych przekształceń. Specjalizujemy się we wszechstronnej obsłudze firm transportowych. Jednak bez względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności, Biuro jest w stanie zaproponować optymalne rozwiązania rachunkowe w minimalnym stopniu angażujące Klienta. Proponujemy również fachową pomoc w eliminowaniu problemów firmy, zarówno tych strategicznych, jak i bieżących.

Wszelkich rozliczeń dokonuje dedykowany zespół specjalistów, który nie tylko dba o pełną zgodność dokumentacji księgowej z obowiązującymi przepisami, ale również jest w stanie doradzić klientowi najbardziej korzystne rozwiązania nie tylko w sferze rachunkowo – podatkowej ale również z obszaru rachunkowości zarządczej.

Biuro Rachunkowe PROSPER oferuje m.in.:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość),
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (tzw. uproszczona księgowość),
 • sporządzanie deklaracji CIT, PIT i VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • opracowanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • obsługę spraw kadrowo-płacowych,
 • doradztwo w zakresie rachunkowości.

Biuro dysponuje specjalistyczną i wszechstronną ofertą dla firm transportowych. Na indywidualne zlecenie Klientów, Biuro Rachunkowe prowadzi również inne niestandardowe projekty księgowe. Firma zajmuje się wszelkimi sprawami urzędowymi, związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. PROSPER realizuje także kompleksową obsługą urzędową, obejmującą wszelkie czynności niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym m.in.:

 • rejestracja podmiotów gospodarczych,
 • aktualizacja danych,
 • uzyskanie numerów REGON, NIP, VAT,
 • rejestracja umów,
 • sporządzanie urzędowych pism, wniosków, zaświadczeń oraz deklaracji.

Korzystanie z naszych usług to oszczędność czasu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w naszej siedzibie!

 

Informacja

Głogów, 27.03.2015

Szanowni Państwo!

Niedługo minie rok od momentu powstania Biura Rachunkowego PROSPER. Jest nam niezwykle miło, że 97% początkowych klientów, którzy przeszli do nas w związku z porozumieniem zawartym z Biurem Rachunkowym LIKA i wraz z rozpoczęciem nowej działalności jest wciąż z nami. Pozyskaliśmy także kilkunastu nowych. Odczytujemy to jako dowód zaufania do nas i motywację do dalszej pracy.

Przez ten czas wypracowaliśmy nowe formy współpracy oraz zacieśniliśmy związki z naszymi klientami, uzyskaliśmy nowe kompetencje, zatrudniliśmy kolejnych pracowników oraz zainwestowaliśmy znaczne środki w infrastrukturę informatyczną oraz lokalową. Wszystkie nasze działania skierowane są na zapewnienie klientom coraz wyższego poziomu usług oraz bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

Nowe zaplecze lokalowe oraz najnowsze rozwiązania informatyczne jakie stosujemy w naszej działalności zapewniają Państwu wysoki poziom obsługi oraz bezpieczeństwo składowanych w naszym biurze danych księgowych oraz kadrowo-płacowych. Dzięki zacieśnianiu współpracy z liderami rozwiązań w dziedzinie księgowości zaproponujemy Państwu już w kwietniu nowe możliwości zwiększające Waszą wygodę.

Pragniemy podkreślić także, że mimo stałego zwiększania wachlarza i poziomu oferowanych usług udaje nam się utrzymywać stałą cenę ich świadczenia w odniesieniu do nakładu pracy.

Z zadowoleniem spostrzegamy także, że zdecydowana większość z Państwa to podmioty, które rozwijają pomyślnie swoją działalność i odnoszą znaczące sukcesy rynkowe. Mamy cichą nadzieję, że chociażby w małym stopniu to także nasza zasługa.

Przypominamy, że Biuro Rachunkowe PROSPER Joanna Biazik jest podmiotem ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej oraz działającym na podstawie certyfikatu księgowego nr 65986/2014 wydanego przez Ministerstwo Finansów. Certyfikat księgowy wydawany jest wyłącznie osobom posiadającym niezbędny do tego poziom doświadczenia i wykształcenia oraz spełniającym dodatkowe przewidziane w przepisach wymogi. Zarówno ubezpieczenie prowadzonej przez nas działalności jak i potwierdzenie naszych kompetencji daje Państwu bezpieczeństwo i spokój, którego wiele nowych podmiotów, powstających dzięki uwolnieniu usług księgowych spod rygorystycznych przepisów, dostarczyć nie może. Możemy śmiało powiedzieć, że są Państwo pod naszą opieką bezpieczni i to nawet w wypadku gdybyśmy popełnili błąd.

Na koniec pragniemy poruszyć bolesną dla nas kwestię odejścia od nas dwóch pracowników, którzy wykorzystując naturalną, zdobytą podczas pracy u nas wiedzę i kontakty do Państwa, w sposób niezgodny z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a przede wszystkim z zasadami etyki, nakłaniają lub mogą nakłaniać Państwa do wypowiedzenia nam umowy i przejścia do tworzonego przez nich podmiotu gospodarczego. Nasze szczere zdumienie budzi fakt, że jeden z tych pracowników czyni to pozostając wciąż w stosunku pracy (przebywa jedynie na przysługującym mu urlopie). Informujemy, że Biuro Rachunkowe PROSPER podjęło natychmiast przeciwdziałania związane z takimi niezgodnymi z prawem i dobrym obyczajem praktykom. Jesteśmy i zawsze byliśmy gotowi do konkurowania ceną i jakością usług z innymi podmiotami, nawet tworzonymi przez naszych byłych pracowników, bo podobnie jak Państwo jesteśmy uczestnikami wolnego rynku i zdajemy sobie sprawę z jego realiów. Konkurowanie odbywać się jednak musi na warunkach równych i bez wykorzystywania informacji pozyskanych w okresie świadczenia pracy. Nowe podmioty mogą konkurować pozyskując nowych klientów chociażby na zasadzie porozumienia z innymi podmiotami, ale nie w sposób skryty i z wykorzystaniem nieuczciwej przewagi konkurencyjnej. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje tu w sposób jasny 3 letni okres karencji zakazujący takich działań jakich wspomniane wyżej osoby się dopuszczają. W przypadku gdyby w stosunku do Państwa podjęte zostały tego typu kroki prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszym biurem abyśmy mogli podjąć działania zabezpieczające nasze wspólne interesy.

Jednocześnie zapewniamy, że obsługa naszych klientów prowadzona jest bez przeszkód przez zatrudnionych w biurze pracowników, w tym nowe osoby o wysokich kompetencjach, a dane naszych klientów są bezpieczne (stosujemy zabezpieczenia przeciwdziałające kopiowaniu danych). W przypadku gdyby chcieli Państwo porozmawiać na jakikolwiek temat - zapraszamy do nas do biura w godzinach pracy. Kontakt do nas oraz godziny pracy można znaleźć na naszej stronie internetowej www.prosper-jb.pl (zakładka Kontakt). Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z naszej wyjątkowej bezpłatnej oferty, która z pewnością Państwa zainteresuje. Ofertę tą załączamy do niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

Joanna Biazik, Małgorzata Małecka, Agnieszka Stefan i... administrator ;-)

 

Cennik

Ceny oferowane przez nasze biuro są konkurencyjne i uzależnione od zakresu usług ustalanego w drodze umowy z klientem. Naszą największą troską jest dostarczenie najlepszej jakości usług w stosunku do ceny i wierzymy, że tak się dzieje, czego dowodem jest wierność naszych klientów.

Oprócz standardowych usług związanych z podstawowym prowadzeniem księgowości świadczymy także wiele usług dodatkowych związanych z obsługą szczególnych branż (jak transport lub budownictwo) a także usługi związane z rachunkowością zarządczą. Świadczymy także pełną gamę usług informatycznych.

Poniżej przedstawiamy poglądowy cennik usług dodatkowych.

Cennik usług dodatkowych

L.P. ZAKRES CZYNNOŚCI CENA
1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, a także naliczanie płac w zakresie podstawowym obejmującym:
 • sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
 • sporządzanie umów z pracownikami
 • sporządzanie świadectw pracy
30 zł za pracownika
2. Prowadzenie dokumentacji kadrowej, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, a także naliczanie płac w zakresie rozszerzonym obejmującym:
 • zakres podstawowy wymieniony w poz. 1
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z przyjęciem pracownika
 • sporządzanie umów i dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • ewidencja urlopów
 • sporządzenie umów – zleceń i umów o dzieło
45 zł od pracownika
3. Sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań 20 zł za sprawozdanie
4. Udzielanie porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności
5. Rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane – VZM Uzależnione od nakładu pracy
6. Rozliczenie roczne PIT osób niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 30 zł
7. Opłaty skarbowe do urzędów związane z reprezentacją klienta przed organami podatkowymi W zależności od poniesionych kosztów
8. Zwrot podatku VAT od zakupów dokonanych na terenie UE 5% kwoty VAT zwróconego
9. Sporządzanie oraz przesyłanie do izby skarbowej wniosku o interpretację indywidualną 30 zł
10. Zdefiniowanie przelewów podatkowych oraz przelewów wynagrodzeń 10 zł
11. Sporządzenie wniosku kredytowego 50 zł / uzależnione od stopnia skomplikowania umowy
12. Sporządzenie wniosków leasingowego 50 zł / uzależnione od stopnia skomplikowania umowy
13. Sporządzanie dokumentacji magazynowej Uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności
14. Wystawianie faktur w imieniu zleceniodawcy Uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności
15. Rozliczanie czasu pracy kierowców Uzależnione od ilości kierowców oraz rodzaju tachografu
16. Dokonywanie opłat w urzędzie pocztowym lub innych agencjach i instytucjach finansowych 20 zł
17. Wykraczająca poza zakres umowy reprezentacja zleceniodawcy przed organami skarbowymi oraz ZUS Uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy
18. Zdalny dostęp zleceniodawcy do jego danych przechowywanych w systemach informatycznych biura 20 zł miesięcznie
19. Usługi informatyczne wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej zleceniodawcy 75 zł / h lub wynegocjowana stawka zadaniowa
20. Usługi z zakresu controllingu Uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności
21. Dodatkowe raporty uwzględniające specyfikę firmy Uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności
22. Usługi ekspresowe Uzależnione od rodzaju
23. Dojazd do klienta w przypadku klientów zamiejscowych 1,20 zł za km

 

Kontakt

Adres:

Biuro Rachunkowe PROSPER Joanna Biazik
ul. Łokietka 13
67-200 Głogów 

Telefony:

+48 698 667 262 

Godziny otwarcia:

Biuro przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30 a we wtorki i czwartki w godzinach od 7:30 do 18:00.

Adres rejestrowy biura:

ul. Władysława Łokietka 10/8
67-200 Głogów 

Adresy e-mail:

 • Ogólny:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Joanna Biazik (właściciel, księgowa): 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Natalia Gazińska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Weronika Krawiec
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Aneta Wiśniewska (księgowa): 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Stefan (specjalista ds. kadr i płac, księgowa): 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Administrator - specjalista ds. informatyki: 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Konto bankowe:

Bank Millenium
65 1160 2202 0000 0002 5963 4393