Logo PROSPER Biuro Rachunkowe

Cennik

Ceny oferowane przez nasze biuro są konkurencyjne i uzależnione od zakresu usług ustalanego w drodze umowy z klientem. Naszą największą troską jest dostarczenie najlepszej jakości usług w stosunku do ceny i wierzymy, że tak się dzieje, czego dowodem jest wierność naszych klientów.

Oprócz standardowych usług związanych z podstawowym prowadzeniem księgowości świadczymy także wiele usług dodatkowych związanych z obsługą szczególnych branż (jak transport lub budownictwo) a także usługi związane z rachunkowością zarządczą. Świadczymy także pełną gamę usług informatycznych.

Poniżej przedstawiamy poglądowy cennik usług dodatkowych.

Cennik usług dodatkowych

L.P. ZAKRES CZYNNOŚCI CENA
1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, a także naliczanie płac w zakresie podstawowym obejmującym:
  • sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
  • sporządzanie umów z pracownikami
  • sporządzanie świadectw pracy
30 zł za pracownika
2. Prowadzenie dokumentacji kadrowej, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, a także naliczanie płac w zakresie rozszerzonym obejmującym:
  • zakres podstawowy wymieniony w poz. 1
  • prowadzenie akt osobowych
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z przyjęciem pracownika
  • sporządzanie umów i dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
  • ewidencja urlopów
  • sporządzenie umów – zleceń i umów o dzieło
45 zł od pracownika
3. Sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań 20 zł za sprawozdanie
4. Udzielanie porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności
5. Rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane – VZM Uzależnione od nakładu pracy
6. Rozliczenie roczne PIT osób niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 30 zł
7. Opłaty skarbowe do urzędów związane z reprezentacją klienta przed organami podatkowymi W zależności od poniesionych kosztów
8. Zwrot podatku VAT od zakupów dokonanych na terenie UE 5% kwoty VAT zwróconego
9. Sporządzanie oraz przesyłanie do izby skarbowej wniosku o interpretację indywidualną 30 zł
10. Zdefiniowanie przelewów podatkowych oraz przelewów wynagrodzeń 10 zł
11. Sporządzenie wniosku kredytowego 50 zł / uzależnione od stopnia skomplikowania umowy
12. Sporządzenie wniosków leasingowego 50 zł / uzależnione od stopnia skomplikowania umowy
13. Sporządzanie dokumentacji magazynowej Uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności
14. Wystawianie faktur w imieniu zleceniodawcy Uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności
15. Rozliczanie czasu pracy kierowców Uzależnione od ilości kierowców oraz rodzaju tachografu
16. Dokonywanie opłat w urzędzie pocztowym lub innych agencjach i instytucjach finansowych 20 zł
17. Wykraczająca poza zakres umowy reprezentacja zleceniodawcy przed organami skarbowymi oraz ZUS Uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy
18. Zdalny dostęp zleceniodawcy do jego danych przechowywanych w systemach informatycznych biura 20 zł miesięcznie
19. Usługi informatyczne wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej zleceniodawcy 75 zł / h lub wynegocjowana stawka zadaniowa
20. Usługi z zakresu controllingu Uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności
21. Dodatkowe raporty uwzględniające specyfikę firmy Uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności
22. Usługi ekspresowe Uzależnione od rodzaju
23. Dojazd do klienta w przypadku klientów zamiejscowych 1,20 zł za km