Logo PROSPER Biuro Rachunkowe

Informacja

Głogów, 27.03.2015

Szanowni Państwo!

Niedługo minie rok od momentu powstania Biura Rachunkowego PROSPER. Jest nam niezwykle miło, że 97% początkowych klientów, którzy przeszli do nas w związku z porozumieniem zawartym z Biurem Rachunkowym LIKA i wraz z rozpoczęciem nowej działalności jest wciąż z nami. Pozyskaliśmy także kilkunastu nowych. Odczytujemy to jako dowód zaufania do nas i motywację do dalszej pracy.

Przez ten czas wypracowaliśmy nowe formy współpracy oraz zacieśniliśmy związki z naszymi klientami, uzyskaliśmy nowe kompetencje, zatrudniliśmy kolejnych pracowników oraz zainwestowaliśmy znaczne środki w infrastrukturę informatyczną oraz lokalową. Wszystkie nasze działania skierowane są na zapewnienie klientom coraz wyższego poziomu usług oraz bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

Nowe zaplecze lokalowe oraz najnowsze rozwiązania informatyczne jakie stosujemy w naszej działalności zapewniają Państwu wysoki poziom obsługi oraz bezpieczeństwo składowanych w naszym biurze danych księgowych oraz kadrowo-płacowych. Dzięki zacieśnianiu współpracy z liderami rozwiązań w dziedzinie księgowości zaproponujemy Państwu już w kwietniu nowe możliwości zwiększające Waszą wygodę.

Pragniemy podkreślić także, że mimo stałego zwiększania wachlarza i poziomu oferowanych usług udaje nam się utrzymywać stałą cenę ich świadczenia w odniesieniu do nakładu pracy.

Z zadowoleniem spostrzegamy także, że zdecydowana większość z Państwa to podmioty, które rozwijają pomyślnie swoją działalność i odnoszą znaczące sukcesy rynkowe. Mamy cichą nadzieję, że chociażby w małym stopniu to także nasza zasługa.

Przypominamy, że Biuro Rachunkowe PROSPER Joanna Biazik jest podmiotem ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej oraz działającym na podstawie certyfikatu księgowego nr 65986/2014 wydanego przez Ministerstwo Finansów. Certyfikat księgowy wydawany jest wyłącznie osobom posiadającym niezbędny do tego poziom doświadczenia i wykształcenia oraz spełniającym dodatkowe przewidziane w przepisach wymogi. Zarówno ubezpieczenie prowadzonej przez nas działalności jak i potwierdzenie naszych kompetencji daje Państwu bezpieczeństwo i spokój, którego wiele nowych podmiotów, powstających dzięki uwolnieniu usług księgowych spod rygorystycznych przepisów, dostarczyć nie może. Możemy śmiało powiedzieć, że są Państwo pod naszą opieką bezpieczni i to nawet w wypadku gdybyśmy popełnili błąd.

Na koniec pragniemy poruszyć bolesną dla nas kwestię odejścia od nas dwóch pracowników, którzy wykorzystując naturalną, zdobytą podczas pracy u nas wiedzę i kontakty do Państwa, w sposób niezgodny z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a przede wszystkim z zasadami etyki, nakłaniają lub mogą nakłaniać Państwa do wypowiedzenia nam umowy i przejścia do tworzonego przez nich podmiotu gospodarczego. Nasze szczere zdumienie budzi fakt, że jeden z tych pracowników czyni to pozostając wciąż w stosunku pracy (przebywa jedynie na przysługującym mu urlopie). Informujemy, że Biuro Rachunkowe PROSPER podjęło natychmiast przeciwdziałania związane z takimi niezgodnymi z prawem i dobrym obyczajem praktykom. Jesteśmy i zawsze byliśmy gotowi do konkurowania ceną i jakością usług z innymi podmiotami, nawet tworzonymi przez naszych byłych pracowników, bo podobnie jak Państwo jesteśmy uczestnikami wolnego rynku i zdajemy sobie sprawę z jego realiów. Konkurowanie odbywać się jednak musi na warunkach równych i bez wykorzystywania informacji pozyskanych w okresie świadczenia pracy. Nowe podmioty mogą konkurować pozyskując nowych klientów chociażby na zasadzie porozumienia z innymi podmiotami, ale nie w sposób skryty i z wykorzystaniem nieuczciwej przewagi konkurencyjnej. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje tu w sposób jasny 3 letni okres karencji zakazujący takich działań jakich wspomniane wyżej osoby się dopuszczają. W przypadku gdyby w stosunku do Państwa podjęte zostały tego typu kroki prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszym biurem abyśmy mogli podjąć działania zabezpieczające nasze wspólne interesy.

Jednocześnie zapewniamy, że obsługa naszych klientów prowadzona jest bez przeszkód przez zatrudnionych w biurze pracowników, w tym nowe osoby o wysokich kompetencjach, a dane naszych klientów są bezpieczne (stosujemy zabezpieczenia przeciwdziałające kopiowaniu danych). W przypadku gdyby chcieli Państwo porozmawiać na jakikolwiek temat - zapraszamy do nas do biura w godzinach pracy. Kontakt do nas oraz godziny pracy można znaleźć na naszej stronie internetowej www.prosper-jb.pl (zakładka Kontakt). Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z naszej wyjątkowej bezpłatnej oferty, która z pewnością Państwa zainteresuje. Ofertę tą załączamy do niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

Joanna Biazik, Małgorzata Małecka, Agnieszka Stefan i... administrator ;-)