O co chodzi z paragonami?

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.

W przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca może wystawić fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

Co to oznacza w praktyce.

Jeżeli nasza kasa fiskalna nie ma funkcji wprowadzania NIP na paragonie to jeżeli wystawimy osobie prowadzącej działalność gospodarczą i posiadającej NIP paragon bez NIP, nie będziemy już mogli wystawić do tego paragonu faktury.

Zmiana ta nie dotyczy osób fizycznych. Osobie fizycznej, której został wystawiony paragon bez NIP można wystawić na jej żądanie fakturę. Faktura nie może jednak zawieraćnumeru NIP.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.