Poranne Spotkania przy Kawie – Podatkowe Poniedziałki – Leki i produkty lecznicze dla pracowników w kosztach firmowych

Czas pandemii to okres kiedy powinniśmy dbać szczególnie nie tylko o własne zdrowie ale i o zdrowie naszych pracowników. W tym trudnym okresie troska o pracownika jest nie tylko wyrazem empatii i powinnością ale również czynnikiem warunkującym niekiedy przetrwanie firmy na rynku. Organy skarbowe zaczęły również dostrzegać ten aspekt. Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 30 października 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.423.2020.1.APO – poniesienie przez pracodawcę wydatków na zakup leków, produktów leczniczych i innych preparatów wzmacniających odporność organizmu w okresie epidemii COVID-19 oraz szczepień przeciwko grypie z przeznaczeniem ich na potrzeby pracowników ma na celu racjonalne zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów pracodawcy. Poprzez finansowanie tych zakupów ogranicza on bowiem ryzyko wystąpienia wśród pracowników zwolnień chorobowych czy kwarantanny.

Dbajmy o siebie wzajemnie. Życzymy wszystkim dużo zdrowia i cierpliwości.