Aktualności

Poranne Spotkania przy Kawie – Podatkowe poniedziałki

Przedsiębiorcy często pytają czy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej swoje prywatne samochody rozliczając jednocześnie w kosztach podatkowych wydatki związane z tym użytkowaniem. Osoba fizyczna, która w działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy stanowiący jej prywatną własność, może uwzględniać w kosztach firmowych wydatki związane z jego używaniem wyłącznie w ramach limitu wynikającego z art.23 ust.1 pkt 46 ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że podatnicy będący osobami fizycznymi, wykorzystujący dla potrzeb firmowych samochód osobowy, nie będący ich środkiem trwałym do kosztów podatkowych zaliczają 20% poniesionych w związku z tym tzw. wydatków eksploatacyjnych. W celu ustalenia limitu wydatków związanych z jego wykorzystaniem na potrzeby działalności, obciążających firmowe koszty podatkowe, uwzględniają wszystkie wydatki związane z używaniem […]

Poranne Spotkania przy Kawie

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do lektury postów przygotowanych w ramach cyklu “Porannych spotkań przy kawie”. W każdy poniedziałek przybliżać będziemy Państwu zagadnienia o tematyce podatkowej. Środy to kadry i płace, kwestie pracownicze. W piątki zapraszamy do lektury postów z zakresu szeroko rozumianego biznesu. Zapraszamy Państwa do nadsyłania propozycji tematów o jakich chcielibyście poczytać na nasz adres mailowy: biuro@prosper-jb.pl

NOWY JPK_VAT -wszystko co musisz wiedzieć

1 października 2020 r. zacznie obowiązywać JPK_V7, czyli nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedsiębiorcy będą zobowiązani oznaczać w nim specjalnymi kodami niektóre towary i usługi, transakcje oraz dowody sprzedaży i nabycia. JPK_V7 scali ze sobą struktury dotychczas stosowanych plików JKP_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. W nowej wersji JPK pojawią się elementy, które nie występowały w dotychczas przesyłanych plikach: oznaczenia grupy towarów i usług (GTU), oznaczenia rodzajów transakcji oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i dowodów nabycia. Obowiązywać dwa warianty JPK_VAT: JPK_V7M dla podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie oraz  JPK_V7K dla podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie. Pierwszy nowy plik JPK_VAT będzie dotyczył transakcji przeprowadzonych […]

Zobacz więcej

Usługi

Wprowadzanie na rynek nowych firm

Wsparcie w zakładaniu i przekształcaniu różnych form prowadzenia działalności :jednoosobowa działalność gospodarcza,…

Księgi Handlowe

oferujemy miedzy innymi: Opracowanie polityki rachunkowości Przygotowanie planu kont Prowadzenie ewidencji środków…

Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt Ewidencjonowany, Karta Podatkowa

oferujemy miedzy innymi: Wskaźniki dobrego samopoczucia wobec wymagań prawnych Prowadzenie ewidencji majątku…

Obsługa kadrowo – płacowa

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo–płacową oraz wyręczymy Państwa we wszystkich obowiązkach związanych  z…

Niestandardowe projekty księgowe

Jesteśmy otwarci na nietypowe propozycje, innowacyjne branże i poszukiwanie ciekawych rozwiązań dla…

Zarządzanie finansami

oferujemy między innymi: sporządzanie okresowych rozrachunków, definiowanie  przeterminowanych należności i zobowiązań, wysyłanie…

Specjalistyczna obsługa firm transportowych

Mając bogate doświadczenie w obsłudze firm transportowych oferujemy profesjonalną i szeroką obsługę…

Nadzór księgowy

W ramach usług nadzoru księgowego, które są alternatywą dla obsługi księgowej, Biuro…

Dlaczego my ?

Posiadamy polisę OC o szerokim zakresie przekraczającą ustawowe progi.

Gwarancja i bezpieczeństwo

Nasz zespół tworzą specjaliści z bogatym doświadczeniem w dziedzinie księgowości, kadr i (more…)

Wykwalifikowana kadra

Dzięki rozwiązaniom informatycznym obsługujemy klientów z różnych części Polski a także (more…)

Szeroki zakres działania

W momencie podjęcia współpracy z naszym biurem przejmujemy (more…)

Kontakt z Urzędami

Pomagamy naszym klientom na każdym etapie prowadzonej działalności. (more…)

Wszechstronna obsługa

Zespół

Joanna Biazik

właściciel, księgowa

Agnieszka Stefan

specjalista ds. kadr i płac, księgowa

Agnieszka Piwowar

księgowa

Weronika Krawiec

księgowa - kadrowa

Sabina Płuciennik

księgowa