Aktualności

Poranne Spotkania przy Kawie – Podatkowe Poniedziałki

SLIM VAT – pakiet uproszczeń dla podatników VAT Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Przepisy tej ustawy mają wprowadzić rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników VAT, tzw. pakiet SLIM VAT, rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT, a także zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE). Zmiany zasad rozliczania faktur korygujących Obecnie termin, w którym należy dokonać korekty faktury in minus, określony jest w art 29a ust. 13-14  ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że w przypadkach, gdy dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym […]

Poranne Spotkania przy Kawie – Podatkowe Poniedziałki

Zawieszenie firmy i sprzedaż jej wyposażenia Klienci często pytają jak w okresie zawieszenia prowadzenia działalności dokonać sprzedaży wyposażenia czy tez środków trwałych należących do firmy. Zasadniczo przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tej działalności (art.25 ust. 1 Prawa przedsiębiorców). Ustawodawca przewidział jednak katalog praw i obowiązków dla przedsiębiorcy w okresie zawieszenia, który wyszczególniony został w art. 25 ust. 2 Prawa przedsiębiorców. Przedsiębiorcy przysługuje w tym czasie m.in. właśnie prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia. Podatnicy, którzy formalnie zawiesili działalność gospodarczą, są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji VAT. Prawo do nieskładania deklaracji VAT nie dotyczy przypadków wskazanych w art 99 ust.7b ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), […]

Poranne Spotkania przy Kawie – Biznesowe Piątki

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dziś krótko i na temat bardzo aktualny. Żyjemy w trudnych i niepewnych czasach. Z powodu pandemii COVID-19 wielu przedsiębiorców popadło w poważne tarapaty. Nie wiadomo jak długo ten stan rzeczy będzie trwał. Pamiętajmy jednak o naszych pracownikach i kontrahentach, którym towarzyszą te same lęki i niepokoje. Pamiętajmy by prowadzić nasz biznes odpowiedzialnie. Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje międzyludzkie, w szczególności z pracownikami. Pamiętajmy, że bycie społecznie odpowiedzialnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Życzę wszystkim Państwu zdrowia i cierpliwości.

Zobacz więcej

Usługi

Wprowadzanie na rynek nowych firm

Wsparcie w zakładaniu i przekształcaniu różnych form prowadzenia działalności :jednoosobowa działalność gospodarcza,…

Księgi Handlowe

oferujemy miedzy innymi: Opracowanie polityki rachunkowości Przygotowanie planu kont Prowadzenie ewidencji środków…

Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt Ewidencjonowany, Karta Podatkowa

oferujemy miedzy innymi: Wskaźniki dobrego samopoczucia wobec wymagań prawnych Prowadzenie ewidencji majątku…

Obsługa kadrowo – płacowa

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo–płacową oraz wyręczymy Państwa we wszystkich obowiązkach związanych  z…

Niestandardowe projekty księgowe

Jesteśmy otwarci na nietypowe propozycje, innowacyjne branże i poszukiwanie ciekawych rozwiązań dla…

Zarządzanie finansami

oferujemy między innymi: sporządzanie okresowych rozrachunków, definiowanie  przeterminowanych należności i zobowiązań, wysyłanie…

Specjalistyczna obsługa firm transportowych

Mając bogate doświadczenie w obsłudze firm transportowych oferujemy profesjonalną i szeroką obsługę…

Nadzór księgowy

W ramach usług nadzoru księgowego, które są alternatywą dla obsługi księgowej, Biuro…

Dlaczego my ?

Posiadamy polisę OC o szerokim zakresie przekraczającą ustawowe progi.

Gwarancja i bezpieczeństwo

Nasz zespół tworzą specjaliści z bogatym doświadczeniem w dziedzinie księgowości, kadr i (more…)

Wykwalifikowana kadra

Dzięki rozwiązaniom informatycznym obsługujemy klientów z różnych części Polski a także (more…)

Szeroki zakres działania

W momencie podjęcia współpracy z naszym biurem przejmujemy (more…)

Kontakt z Urzędami

Pomagamy naszym klientom na każdym etapie prowadzonej działalności. (more…)

Wszechstronna obsługa

Zespół

Joanna Biazik

właściciel, księgowa

Agnieszka Stefan

specjalista ds. kadr i płac, księgowa

Agnieszka Piwowar

księgowa

Weronika Krawiec

księgowa - kadrowa

Sabina Płuciennik

księgowa