O co chodzi z paragonami?

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. W przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca może wystawić fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż. Co to oznacza w praktyce. Jeżeli nasza kasa fiskalna nie ma funkcji wprowadzania NIP na paragonie to jeżeli wystawimy osobie prowadzącej działalność gospodarczą i posiadającej NIP paragon bez NIP, nie będziemy już mogli wystawić do tego paragonu faktury. Zmiana ta nie dotyczy osób fizycznych. Osobie fizycznej, której został wystawiony paragon bez NIP można wystawić na jej żądanie […]

Zmiany, zmiany…..Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania spółek – CRBR

Szanowni Państwo, 13 października zmianie uległy przepisy dotyczące funkcjonowania spółek. Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to specjalny system, w którym są gromadzone i przetwarzane będą informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Chodzi o osoby sprawujące kontrolę w spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.). Definicja beneficjenta rzeczywistego zawarta jest w art.2.ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne: sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, […]