Poranne Spotkania przy Kawie – Biznesowe Piątki

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Dziś krótko i na temat bardzo aktualny.

Żyjemy w trudnych i niepewnych czasach. Z powodu pandemii COVID-19 wielu przedsiębiorców popadło w poważne tarapaty. Nie wiadomo jak długo ten stan rzeczy będzie trwał. Pamiętajmy jednak o naszych pracownikach i kontrahentach, którym towarzyszą te same lęki i niepokoje. Pamiętajmy by prowadzić nasz biznes odpowiedzialnie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje międzyludzkie, w szczególności z pracownikami.

Pamiętajmy, że bycie społecznie odpowiedzialnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Życzę wszystkim Państwu zdrowia i cierpliwości.