Poranne Spotkania przy Kawie – Podatkowe poniedziałki

Przedsiębiorcy często pytają czy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej swoje prywatne samochody rozliczając jednocześnie w kosztach podatkowych wydatki związane z tym użytkowaniem. Osoba fizyczna, która w działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy stanowiący jej prywatną własność, może uwzględniać w kosztach firmowych wydatki związane z jego używaniem wyłącznie w ramach limitu wynikającego z art.23 ust.1 pkt 46 ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że podatnicy będący osobami fizycznymi, wykorzystujący dla potrzeb firmowych samochód osobowy, nie będący ich środkiem trwałym do kosztów podatkowych zaliczają 20% poniesionych w związku z tym tzw. wydatków eksploatacyjnych. W celu ustalenia limitu wydatków związanych z jego wykorzystaniem na potrzeby działalności, obciążających firmowe koszty podatkowe, uwzględniają wszystkie wydatki związane z używaniem […]

Poranne Spotkania przy Kawie

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do lektury postów przygotowanych w ramach cyklu „Porannych spotkań przy kawie”. W każdy poniedziałek przybliżać będziemy Państwu zagadnienia o tematyce podatkowej. Środy to kadry i płace, kwestie pracownicze. W piątki zapraszamy do lektury postów z zakresu szeroko rozumianego biznesu. Zapraszamy Państwa do nadsyłania propozycji tematów o jakich chcielibyście poczytać na nasz adres mailowy: biuro@prosper-jb.pl

NOWY JPK_VAT -wszystko co musisz wiedzieć

1 października 2020 r. zacznie obowiązywać JPK_V7, czyli nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedsiębiorcy będą zobowiązani oznaczać w nim specjalnymi kodami niektóre towary i usługi, transakcje oraz dowody sprzedaży i nabycia. JPK_V7 scali ze sobą struktury dotychczas stosowanych plików JKP_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. W nowej wersji JPK pojawią się elementy, które nie występowały w dotychczas przesyłanych plikach: oznaczenia grupy towarów i usług (GTU), oznaczenia rodzajów transakcji oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i dowodów nabycia. Obowiązywać dwa warianty JPK_VAT: JPK_V7M dla podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie oraz  JPK_V7K dla podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie. Pierwszy nowy plik JPK_VAT będzie dotyczył transakcji przeprowadzonych […]

Zmiany, zmiany…..Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania spółek – CRBR

Szanowni Państwo, 13 października zmianie uległy przepisy dotyczące funkcjonowania spółek. Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to specjalny system, w którym są gromadzone i przetwarzane będą informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Chodzi o osoby sprawujące kontrolę w spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.). Definicja beneficjenta rzeczywistego zawarta jest w art.2.ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne: sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, […]