Kontakt z Urzędami

W momencie podjęcia współpracy z naszym biurem przejmujemy w ramach udzielonego pełnomocnictwa odpowiedzialność za Państwa kontakty z urzędem skarbowym oraz ZUS oraz innymi instytucjami, minimalizując Państwa rolę w tym zakresie do absolutnego minimum.