Zmiany, zmiany…..Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania spółek – CRBR

Szanowni Państwo, 13 października zmianie uległy przepisy dotyczące funkcjonowania spółek. Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to specjalny system, w którym są gromadzone i przetwarzane będą informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Chodzi o osoby sprawujące kontrolę w spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.). Definicja beneficjenta rzeczywistego zawarta jest w art.2.ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne: sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, […]