Nadzór księgowy

W ramach usług nadzoru księgowego, które są alternatywą dla obsługi księgowej, Biuro oferuje:

  • pełnienie funkcji głównego księgowego
  • nadzór nad personelem księgowym w dokumencie Klient i przechodzenie do trybu z okrągłego meldunku
  • Sprawdzenie dokumentacji księgowej prowadzonej w siedzibie klienta podgrupą z prawem
  • weryfikacja dokumentów, deklaracji, sprawozdań, ksiąg rachunkowych i ewidencji towarzyszących
  • reprezentowanie Klienta w kontaktach z organami administracyjnymi i podatkowymi, a także wsparcie i uczestnictwo w trakcie przeprowadzania kontroli