Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt Ewidencjonowany, Karta Podatkowa

oferujemy miedzy innymi:

  • Wskaźniki dobrego samopoczucia wobec wymagań prawnych
  • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacyjnych
  • Reprezentowanie Klienta oraz pomoc merytoryczna w trakcie kontroli
  • Roczne rozliczenie działalności