Obsługa kadrowo – płacowa

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo–płacową oraz wyręczymy Państwa we wszystkich obowiązkach związanych  z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.  Oferujemy między innymi:

  • Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • Załatwianie formalności związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracownika
  • Sporządzanie rozliczeń miesięcznych dla ZUS
  • Przygotowywanie i rozliczanie list płac, zwolnień lekarskich i zasiłków
  • Rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników
  • Sporządzanie informacji rocznych  PIT-11, PIT- 8AR, PIT- 4R,PIT-8C
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników
  • Kontrola ważności okresowych badań lekarskich
  • Monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników
  • Wystawianie dokumentów kadrowych  na życzenie pracodawcy i pracownika