Zarządzanie finansami

oferujemy między innymi:

  • sporządzanie okresowych rozrachunków,
  • definiowanie  przeterminowanych należności i zobowiązań,
  • wysyłanie monitów do dłużników,
  • obsługa rachunku bankowego klienta (wprowadzanie przelewów, monitorowanie obrotów na rachunku, negocjowanie kursów wymiany walut).